سوالات متداول

ابتدا مخزن را به اندازه ظرفیت پر می کنید فشار یا حالت پرتاب آب را با توجه به میزان تحمل لثه خود تنظیم می کنید. سری واترجت را در حالت عمود یا زاویه 90 درجه در دهان قرار دهید. برای شروع به سمت شیر آب خم شوید تا از پاشیدن آب به اطراف جلوگیری شود. از دندان های عقب شروع کنید و به سمت جلو بیایید. آب را به سمت فاصله بین دندانی هدایت کنید. برای 3 ثانیه واترجت را در فواصل بین دندان های مورد نظر نگه دارید .

در واترجت به غیر از آب، می توان از دهانشویه و همچنین مایع آنتی باکتریال استفاده کرد. توجه داشته باشید بهتر است برای استفاده از دهانشویه در واترجت به صورت رقیق شده با آب، مصرف نمایید.

استفاده از واترجت برای همه مفید است اما برای افرادی که روکش، ترمیم، ایمپلنت و ارتودنسی دارند، ضروری است.