شستشوی حرفه ای دهان

اولین شستشوی حرفه ای دهان توسط دندانپزشکی بنام کلرادو در سال 1962 که د تلاش برای بهبود بهداشت دهام بیماران خود بود، به کمک یک مهندس هیدرولیک معرفی گردید که امروزه این دستگاه را بنام واترجت دندان می شناسند.