کاربرد واترجت

با کمک واتر جت های دندانی دندان های خود را از پوسیدگی و بوی بد و تجمع جرم نجات دهید.