آیا می توان از دهانشویه در واترجت استفاده کرد؟

در واترجت به غیر از آب، می توان از دهانشویه و همچنین مایع آنتی باکتریال استفاده کرد. توجه داشته باشید بهتر است برای استفاده از دهانشویه در واترجت به صورت رقیق شده با آب، مصرف نمایید.