آیا واترجت برای همه ضروری است ؟

استفاده از واترجت برای همه مفید است اما برای افرادی که روکش، ترمیم، ایمپلنت و ارتودنسی دارند، ضروری است.